Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-04-05

 

England tar krafttag mot digitala klyftor

England satsar stort på internettjänster och utbildning för att använda internet. Nu har de lanserat ett 7-punktsprogram för att ta krafttag och förebygga digitala klyftor meddelar BBC News. Huvudsatsningen sker gentemot den yngre generationen, så att alla, oberoende av ekonomi, skall ha kompetensen att delta i det internetbaserade samhället.

Skolelever skall ha möjlighet att billigt kunna hyra dator och alla får också serverutrymme att lägga upp sina filer på. Satsningen innebär också att både skola och myndigheter uppmanas att satsa på genomarbetat innehåll på webbplatserna.

Även äldre uppmärksammas. Här vill man skapa IT-centra där man kan lära sig att använda datorn och få tillgång till webben. Något som huvudsakligen sker på ideell väg i Sverige genom t ex SeniorNet Swedens och pensionärsorganisationernas verksamhet.

Den engelska satsningen innehåller mycket pengar, men England ligger också efter de skandinaviska länderna när det gäller internetutbyggnaden - men landet är snabbt på väg att komma ifatt.

Bildkälla: Newsimages BBC News


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips