Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-04-05

 

Stor oenighet om e-id

Att säkert kunna använda tjänster på internet är en förutsättning för att 24-timmarsmyndigheten skall kunna få genomslag. Computer Sweden hade den 4 april tre artiklar som visar på svårigheterna att komma överens om en standard. En säker e-identitet har blivit en av stötestenarna.

24timmarsbloggen sammanfattar de tre artiklarna och beskriver nuläget.

Artiklar som kräver lösenord hos CS.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips