Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-05-14

 

Sök med Google och Yahoo samtidigt!

Nu finns det en intressant söktjänst som lägger sökresultaten bredvid varandra från Google Search och Yahoo Search. Då ser man tydligt att sökmotorerna ger ganska olika träffresultat och att det är bra att alltid söka med flera sökmotorer - om det är något viktigt som man letar efter.

Jag sökte först på sökordet seniorer. Då får man många napp som har idrottsanknytning, eftersom uttrycket seniorer är vanligt i idrottssammanhang.

Senare använde jag sökuttrycket "+seniorer +internet". Då handlade träffarna mer om det som vi sysslar med inomSeniorNet Sweden.

Testa själv med dina egna sökord! Jämförelsemöjligheten ger mycket att fundera kring! Det är nyttigt att känna till skillnaderna mellan sökmotorerna, så att man inte nöjer sig med att söka med bara en sökmotor utan gärna använder två eller tre. I situationer när det verkligen gäller!

via Markmedia


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips