Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-04-25

 

Hur lättillgängliga är webbsidor?

Vår utmärkta finlandssvenska seniorgrannblogg Nätverket Seniorhuset påtalar problemen med webbsidor som är gjorda av teknikfrälsta med maximal användning av alla teknikens möjligheter. Det kalejdoskopiska gyttret kan vara svårt att orientera sig i för många seniorer.

...."Tillgänglighet på webben handlar om att ge flesta möjliga människor i flesta möjliga situationer, och med flesta möjliga webbläsare, tillgång till innehållet på webbplatsen. En tillgänglig webbplats tar hänsyn till sådana användare som till exempel
1. har nedsatt syn och behöver förstora texten och förbättra kontrasten
2. har begränsade kunskaper och behöver lättläst text med förenklat innehåll
3. har svårigheter med urskiljningen vilket ställer större krav på genomtänkt substans och layout
4. använder äldre versioner av en webbläsare
5. har långsam Internetuppkoppling (modem)....."


24timmarsbloggen berättade nyligen att flera länstyrelser nu har lagt ut sina nya hemsidor. De har valt en enhetlig utformning. Enligt kommentarer på 24timmarsbloggen finns det tyvärr vissa ofullkomligheter. Men på varje länsstyrelses hemsida kan man se att de alla har följande tre knappar - Anpassa sidan | Kontakta oss | Lättläst - som innehåller anpassningar för ökad användbarhet.

Det innebär att man kan anpassa textstorlek, menystorlek, radavstånd, teckensnitt och kontrast och själv också välja en storlek på rubriken som blir lättläst. Man kan också få informationen på mer lättläst svenska.

Det är glädjande att se att Vägledningen 24-timmarswebben 2.0, som syftar till att ge stöd vid utveckling av offentliga webbplatser, nu börjar att få genomslag!


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips