Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-04-25

 

Digital-TV på många olika sätt

Computer Sweden har idag ett temainslag med många klargörande artiklar om digital-tv. Man kan köpa hela dagens nummer på nätet som pdf-fil för 15 kronor.

Det analoga TV-nätet skall ersättas med digitalt nät nu snart. Vilka är då alternativen för oss TV-tittare? Det här är de fyra huvudalternativen.

A. Använda den gamla TVn och köpa till en box för marksänd digital-TV. Idag kostar boxarna ca 1000 SEK (en box krävs till varje TV). Priserna kommer antagligen att sjunka något genom konkurrensen. Boxer har idag 410.000 abonnenter.

B. Kabel TV, där man kan få triple play - TV, telefoni och bredband - och själv bestämma omfattningen på digital-tv-tjänsten - small, medium och large. Mediumpaketet hos Com Hem ligger på 149 kronor per månad. Man får ett stort kanalutbud. 170.000 abonnerar på Com Hems tjänst idag.

C. Bredbands-TV, där många företag står bakom tekniken och delar på utvecklingskostnaderna, t ex Telia och Bredbandsbolaget. Tjänsterna, som också stadsnäten erbjuder, kommer att innehålla a) triple play, b) video-on-demand, c) 24-timmarsmyndighetens tjänster, d) interaktiva tjänster.

D. Satellit-TV, där kanalutbudet i princip är oändligt. Detta är ett alternativ om man inte har bredbandstäckning på orten. De som redan har satellit-TV behöver inte göra någonting i samband med övergången till digitalt nät.

För vissa blir valet lätt, för andra är det mycket att ta reda på innan man slutgiltigt kan ta ställning. Vi lär få läsa mycket mer om de olika alternativen framöver.

Källor: Här sker konkurrens på lika villkor, Triple play ett trumfkort


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips