Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-04-24

 

Baader-Meinhofdramat i Stockholm 1975

BBC News uppmärksammar att det idag är precis 30 år sedan Baader-Meinhof-gruppen tog gisslan i tyska ambassaden, två tyska attachéer sköts ihjäl och ambassadbyggnaden stod i lågor.

Baader-Meinhof-gruppen dömdes till långa fängelsestraff i Tyskland och samtliga i ledningen för terroristgruppen tog sina liv i fängelset.

BBC News skriver också att Ulrike Meinhof ett tiotal år tidigare genomgått en hjärntumöroperation. En obduktion av hennes hjärna antyder att detta kan vara en delförklaring till att en ung journalist i karriären blev en kallblodig terrorist.

På webben finns också en engelskspråkig video på en minut från ambassaddramat 1975.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips