Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-06-10

 

SVT utsågs till Årets Bästa Webbplats

Topp100 InternetWorld 2005 En sajt stadd i ständig utveckling som blivit mycket mer än ett komplement till kärnverksamheten, med snabba nyheter, det bästa strömmade tv-innehållet, debatt och fördjupning skriver juryn i sin motivering.

Topp100 utses av Internetworlds redaktion och fasta medarbetare. Svenska sajter och sajter med svenskt innehåll har granskats utifrån fem huvudkriterier:
1. Hur de utnyttjar internet på en nyskapande sätt
2. Redaktionell kvalitet
3. Struktur, navigering
4. Design
5. Tydlighet i avsändare

Läs mer på InternetWorlds webbplats om vilka sajter som vann i respektive klass.Här finns alla 100 vinnarna, många är kommenterade.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips