Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-06-09

 

Sprays VD i Heta Stolen

Computer Sweden låter varje vecka prenumeranterna ställa frågor till viktiga IT-personer. Den här veckan sitter Sprays VD i Heta Stolen och svarar på frågor om support, bredbandstjänster m m. Spray köpte nyligen upp Tiscali och har haft en besvärlig integrationsperiod.

Tidigare intervjuer i Heta Stolen finns att läsa här.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips