Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-07-06

 

Bröllopet som guldkanten på tillvaron

Brudklädsel Det är bröllopstider! Våra seder och traditioner förändras. På 1800-talet var bröllopet en kollektiv fest. Bruden använde ofta tidigare brudars klänning. Nu är bröllopet parets, kanske den lilla familjens, individuella projekt, där drömmar och ideal kan förverkligas.

Ett bröllop kan genomföras på många olika sätt, men ofta finner man gemensamma drag. Vad är det som påverkar hur ett bröllop slutligen blir? Hur skapar par sina bröllop idag? Det är vad Eva Knuts, forskare i etnologi vid Göteborgs universitet, undersöker just nu. Kunskapskanalen har gjort en 7 minuter lång videofilm om hennes forskning.

Det vore intressant om många seniorer vill berätta minnen från det egna bröllopet eller minnen från bröllopsfester, när ni var barn! Lägg gärna in berättelsen genom att klicka på Kommentarlänken (Comment)!

Källa: Vetenskapslandet


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips