Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-08-15

 

Vad modiga de är, norrmännen!

Ylva Hambraeus Björling, vd för IT-företagen och ordförande för regeringens rådgivande IT-politiska strategigrupp, svarar idag på fem frågor som Ny Teknik ställt om IT-propositionen, som kom i början av juli 2005. Hennes svar ger både ris och ros åt regeringens IT-satsningar. Läs den korta artikeln i Ny Teknik!

Seniorerna ser inte ut att ha mycket att hämta från IT-proppen, tyvärr, såvida inte Äldreberedningen senare i höst satsar på att äldre skall kunna ta del av viktig samhällsinformation och få tillgång till den fina kommunikation som tekniken ger möjligheter till.

Seniors Connected Jag kan ha missat de intressanta sidorna om svenska regeringens beskrivning av 24-timmarmyndigheten när det gäller framtidens offentliga service, men 24/7-webbplatsen har svårt att fånga mig.

Men ni som är intresserade av vad myndigheterna vill göra för medborgarna bör titta in hos norrmännen. I juni 2005 deklarerade deras moderniseringsminister att alla myndigheter redan till slutet av år 2006 skall ha planerat för hur en övergång kan ske till öppna standarder.

Det här är naturligtvis riktat mot Microsoft även om ministern inte sade det rakt ut. Microsoft har sina egna format, tar rejält betalt och kommunicerar inte gärna med konkurrenter. Öppna standarder är inte detsamma som öppen källkod, vilket många tror. Men visst finns det många program med öppen källkod som i dagsläget kan konkurrera med Microsofts kontorsprogram.

Under sommaren har en hyllningskör på webben applåderat ministerns modiga uttalanden (se Comments). Gratulationer kommer från Australien i öster till Canada i väster och från avundsjuka amerikaner som skulle önska att deras egen regering var lika kraftfull.

Norge har samlat sin vision om eNorge i ett pdf-dokument på 40 sidor som är mycket läsvärt - trevligt med textrutor och roliga gubbar (se Utskriftsvennlig versjon.... längst ned i fönstret). Ladda ner det och läs valda delar!

Norrmännen ligger klart Etta i världen när det gäller den här utvecklingen som gynnar oss medborgare. Läs därför hur Norge tänker sig framtiden. Mycket kan Sverige förhoppningsvis lära av de djärva grepp som Norge tar!

Via [frepa.blog] Bildkälla: Seniornett.no


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips