Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-08-15

 

Får du epostfiender - utan att veta varför?

I England har man gjort en undersökning om vad som retar upp mottagare av epost. Det här är de fem vanligaste anledningarna:

1. Versaler, dvs text med stora bokstäver som gör texten svårläst
2. Förkortningar som inte förklaras
3. Ämnesrad saknas - man vet alltså inte vad mailet handlar om och har inga ledtrådar vid arkivering och sökning
4. Man får kopior av mail som inte berör en själv
5. Överdriven vänlighet som inte känns naturlig

När man känner till vad som irriterar mottagarna är det ju lätt att undvika de här fällorna, inte sant?

via BackendMedia och IDG.se Bild: Copyright©Gerd Rissler


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips