Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-08-12

 

Svenska Dialektmysterier med Fredrik Lindström i höst

Hur skiljer sig de olika landsdelarna egentligen åt? Hänger dialekten ihop med mentaliteten - är den till och med en ren avspegling av den? Och vad är det i de olika regionernas historia som har format våra dialekter?

Ja, så där frågar SVT inför det att ett nytt språkprogram med Fredrik Lindström ska starta i vinter. Programmet heter Svenska Dialektmysterier. Under åtta halvtimmar ska Fredrik Lindström undersöka hur svenskarna verkligen talar och reda ut vad som är sanning och vad som är myt.

För att kunna göra ett bra program vill SVT ha hjälp med tips, som man kan skicka in via hemsidan. På hemsidan har de också en enkät som de vill att vi tittare ska fylla i. Som tack deltar man i en utlottning med hemliga priser.


Den här information är hämtad från Anslagstavlan i nya Kulturnät Sverige.

Passa på att också kika på vilka evenemang som Kulturnätet bjuder på över hela landet.

Om du blir intresserad av svenska dialekter, så finns det en utmärkt webbplats med hundra svenska dialekter inspelade över hela landet av Dialektprojektet SweDia 2000. Vindeldialekten är hämtad därifrån.
|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips