Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-08-10

 

Kvinnligt och manligt på webben


Uppsnappat.se gör skäl för namnet! De har hittat en undersökning, egentligen en hel serie med studier, som visar, att webbplatser som män har utformat - inte minst när det gäller skönhetsmedel för kvinnor - inte fungerar som avsett - för de manliga webbformgivarna känner tydligen inte till vad kvinnor uppskattar, när de väljer att stanna kvar vid en webbplats. Och omvänt!

Läs Mats Anderssons ledare som bygger på forskning i Wales, där utbildningen i företagsekonomi har intresserat sig för hur webbplatser når ut med sina säljbudskap till kvinnliga och manliga surfare. Könsskillnaderna är förbluffande starka.

Det är inte minst oroande att universitetswebbar i så hög utsträckning är utformade av män för män. Inte undra på då att kvinnounderskottet inom högre utbildning fortfarande är så påtagligt.

Men vilka slutsatser kan man då dra av resultaten från de här undersökningarna? Ja, naturligtvis att kunskapen om resultat av det här slaget måste nå ut både till praktiker inom webbföretagen, till företag som beställer hemsidor och till utbildningsinstitutionerna. Men också att webbutvecklare måste bli duktigare på att bygga på det som både kvinnor och män uppskattar. Vi vill väl inte bygga in oss i en tvåkönad värld på webben, när vi är på god väg bort ifrån den IRL (in real life)?

Bild: Copyright©Gerd Rissler


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips