Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-08-13

 

Nimis har firat 25-årsjubileum

Helsinborgs Dagblad hyllar sin store son och konstnär - Lars Vilks - med en artikel som sammanfattar mycket av konstprojektet på Kullaberg - det som har blivit mål för en stor folkvandring till galleriet vid havet. Tidningsartikeln vittnar också om hur de gångna årens hårda fysiska arbete och strider med kommunansvariga medvetet har valts av Vilks och blivit en kunskapsresa på många plan för konstnären! Inte minst kreativt!

Till jubiléet har ett stort antal konstkritiker skrivit en konstkritisk "vänbok" på nätet, som redigerats "varsamt" av konstnären själv. Ta god tid på dig vid läsningen! Det är roligt! Det är djupsinnigt! Det är många som skriver. Börja gärna med att titta på fotona av konstverken!

Man kan också läsa Lars Vilks konstteoretiska formuleringar om visuell kultur för att få en bakgrund. När man sett glimten i Lars ögon, när han berättar om sina verk och strapatser, ja, då ger de här bilderna och texterna många tankeställare!

Bildkälla: Nimis


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips