Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-09-08

 

Årets bästa teknikhändelser

Det kan vara intressant att läsa topplistor och tydligare se trender, vad som driver utvecklingen framåt. Nu firar engelska IDG-tidningen PC Advisor 10 årsjubileum och har sammanställt en topplista över många olika produkter inom elektronikbranschen. Computer Sweden kommenterar topplistan utifrån svensk horisont.

PC Advisor har många dagliga IT-nyheter i sin webbupplaga (på engelska).


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips