Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-10-04

 

24-timmars DAGARNA 2005

I månadsskiftet november-december 2005 går en viktig konferens av stapeln. Den handlar om hur Sverige skall kunna bli en 24-timmarsmyndighet - öppen mot medborgarna, lättillgänglig och internt effektiv. Du kan läsa en intervju med den nya förvaltningspolitiska myndighetens nya GD, Lena Jönsson.

Läs också gärna konferensprogrammet för de två dagarna - även om du inte har tänkt delta för 7.999 plus moms. Många av konferensbidragen verkar mycket intressanta och kommer förhoppningsvis att publiceras på webben i efterhand.

Jag har fäst mig vid några - läs mer under knapparna Konferensen Dag 1 och Dag 2:

Kl 12.10 SPÅR 3: Förutsättningar för en hållbar och uthållig 24-timmarsmyndighet
Carl-Gunnar Thosteman, It-chef, Klippans kommun

Kl 14.50 SPÅR 1: Vad får användaren att lita på en webbplats?
I detta föredrag får vi bl a ta del av erfarenheter av arbete med ovana, osäkra och okunniga användare samt användare med speciella problem att hantera webbplatser. Vilken bild växer fram när man lägger ihop vad dessa användare säger?
Stefan Johansson, Informatör och webbideolog/tillgänglighetsexpert, Funka Nu AB

Kl 16.00 SPÅR 3: 24-timmarsmyndighetens IT-stöd kräver tenik-, kultur- och språkförnyelse
Rutger Langland, Systemanalytiker, Skatteverket

Kl 13.40 SPÅR 3: 24timmarswebben och olika aspekter på tillgänglighet och integration
Björn Hagström, ansvarig för webb hos Örebro kommun samt en av drivkrafterna bakom 24timmarsbloggen.se

Kl 14.50 KEYNOTE: Effektivare IT-styrning av offentlig sektor
IT inom offentlig sektor kostar ca 30 miljarder kr/år. En jämnförande studie vid Handelshögskolan i Stockholm visar att en ökad strategisk IT-styrning kan resultera i omfattande besparingar.
Eric Sjöström, Senior IT-Managementkonsult, IT-ledarna


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips