Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-09-18

 

Skottarnas röst hörs via Internet

Computer KeyBoard Ett mycket spännande tvåårigt projekt med e-demokrati pågår i Skottland. Skottarna har nu sedan ett år tilbaka kunnat skicka in förslag med alla typer av frågor - från lokala skol- eller byggfrågor till internationellt bistånd - till det skottska parlamentet via datorn. Frågorna behandlas av en kommitté, som sänder dem vidare i den politiska processen. Hela beslutsvägen skall dokumenteras öppet och kan följas på webbplatsen. Det finns också diskussionsforum kring frågorna där alla, även utlänningar, kan ha synpunkter och tips.

Idén kommer från Ann McIntosh, professor vid Napier universitetet, som menade att IT kan göra mycket mer än bara vara ett hjälpmedel vid elektroniska val. Hon ville visa att IT kan stödja medborgarnas delaktighet inom politiken och ge beslutsfattare ett bredare beslutsunderlag. Det här innebär alltså en politisk process som startar underifrån och som ger makt till enskilda medborgare.

En tredjedel av alla förslag till Skottska parlamentet väcks nu den elektroniska vägen. Det innebär också att kontakten mellan beslutsfattare och medborgare har ökat via de interaktiva metoder som IT erbjuder.

Titta in på Skottska parlamentets hemsida och läs mer om hur deras e-demokrati fungerar i praktiken! Projektet är nominerat till det prestigefulla e-priset - European Union e-award.

via BBC News Bildkälla: Freefoto.com


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips