Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-09-21

 

Internet har blivit viktigare än mobilen


Det berättar norska SeniorNett om på sin hemsida. Och de refererar till en stor undersökning som World Internet Institute har genomfört i USA.

Den undersökningen har nyligen redovisats i Sverige vid ICT Week och jag ser att det är det långsiktiga projektet "Ten Years - Ten Trends" som Surftips - Seniorer har hänvisat till tidigare. Resultaten är mycket intressanta, inte minst för att det samlas in ny information varje år, så att man kan se trendförändringar i Internetanvändning över tid!


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips