Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-09-16

 

Com Hems VD grillas i Heta stolen

Hur kommer det att bli med bandbredden, kanalinnehållet, priserna och mycket mer? Det svarar Gunnar Asp, vd i Com Hem, på i Computer Swedens serie Heta stolen.

På tur att grillas står Skypes Niklas Zennström och Nokias Sara Kullgren. Tidigare har bl a Sprays vd, Microsofts säkerhetsansvarige och Bredbandsbolagets vd utfrågats i Heta stolen ochartiklarna kan läsas på webbplatsen.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips