Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-09-23

 

Seniorer använder nätauktioner

I gruppen 50+ uppger hälften att de köpt fler än 50 objekt och 40 procent att de sålt fler än hundra. Seniorer söker efter unika objekt och vill shoppa billigt.

Resultaten kommer från en undersökning av 4.000 av Traderas medlemmar och den gjordes i augusti 2005. Computer Sweden har en artikel med ett innehåll som kommer att överraska många. Läs den korta artikeln!


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips