Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-11-09

 

Grattis Umeå och Malmö!

Kvalitetsmässan i Göteborg meddelade på tisdagskvällen vilka kommuner som vunnit priset som - Årets Kvalitetskommun - Umeå för sitt demokratiarbete - och Årets IT-kommun - Malmö för att ha förvandlat en klassisk industristad till en modern kunskapsstad.

Se t ex för Umeå under Senior där det finns intressanta projekt om möten mellan ungdomar och seniorer i skolorna, pensionärer får hjälp att skriva sitt livs historia, "Här har du mitt liv! Berättelser på Umeås boendeenheter".

via Ny Teknik "Umeå och Malmö blev årets kommuner"


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips