Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-11-11

 

Snabb utveckling mot gratisprogram på webben

Windows Nu har Microsoft lanserat Windows Live och Office Live - program som man kommer åt gratis på webben. Annonsintäkter finansierar kostnaderna.

Dessa gratisprogram kan vara ett intressant alternativ för seniorer att använda och komma åt avancerade program utan att behöva köpa och uppdatera det dyra Officepaketet.

Utvecklingen går snabbt på webben. Stora giganter som Google är lättfotade och skapar väldigt snabbt nya tjänster. Microsoft ser denna förändring mot Web 2.0 (den utvecklingen skall jag skriva mer om senare) och kommer med sina nya erbjudanden, fr a till småföretag, som nu kan komma åt Officepaketets innehåll som gratis webbalternativ.

Via Computer Sweden: Microsoftbossar: vi måste fokusera på webben; Bildkälla: Windows


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips