Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-12-21

 

Livsberättelser av seniora seniorer

Åshild Ulstrup Personer som är mer än hundra år har intervjuats lyhört av den norska journalisten Åshild Ulstrup, själv 71 år, i en bok som nyligen har kommit ut i Norge - "100 pluss - Våre eldste forteller". Det är sju kvinnor och åtta män i åldrarna 100 - 107 år som berättar om sina liv i långa intervjuer.

Deras bakgrund och livssituation har varit mycket olika. Några gemensamma drag är förmågan att se det ljusa i tillvaron och att leva sunt.

Författarinnan har ställt samman erfarenheterna från berättelserna som "Ti bud for å bli gammel".

via Norska Seniornett Bildkälla: Agenda 3:16/Foto av Åshild Ulstrup


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips