Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-12-26

 

Nya MSOffice 12 - stora förändringar

Redan i somras aviserade Microsoft stora nyheter i sin kommande Officesvit 12 (artikel på svenska). Nu har amerikanska PC World testat betautgåvan av programmet med de många stora och viktiga nyheterna. Office 12 skiljer sig i många avseenden klart från föregångarna. Artikeln är mycket läsvärd.

Microsoft introducerar nya XML-baserade filformat i nästa version av Microsoft Office, med kodnamnet Office 12. De nya filformaten ger större möjligheter att utbyta data mellan olika program och filerna minskar avsevärt i storlek jämfört med tidigare filformat. De nya formaten kommer att vara standard för Word, Excel och PowerPoint när Office 12 lanseras under senare delen av 2006.

PC Magazine har en artikel och ett bildspel med 25 skärmbilder(Slideshow) där man får en bra uppfattning om hur de nya programmodulerna kommer att se ut.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips