Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-12-02

 

Ergonomisk mus som vunnit priser

RollerMouse Pro Med åldern blir det allt viktigare vid datorn att få hjäp av bra verktyg. Nu har RollerMouse Pro vunnit priset som bästa pekverktyg på en ergonomikonferens nyligen och utsetts av tidskriften PC World som en produkt i världklass.

RollerMouse Pro är formgiven av en svensk industridesigner och tidigare versioner av produkten har sålts i hundratusental exemplar sedan år 2001.

Denna ergonomiska mus är inte gratis, den kostar ca 2.500 kr + moms, men den kan underlätta surfandet för många seniorer. Läs mer om produktspecifikationerna.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips