Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-01-20

 

Datorn i konstutbildningen

Digitala konstnärer använder datorer både som ett skisshjälpmedel och när de framställer färdiga konstverk. Lars Vipsjö som är forskare i konst- och bildvetenskap och har skrivit avhandlingen Den digitala konstens aktörer berättar om hur datorn numera för vissa konstnärer är ytterligare ett verktyg. Vetenskapslandet sänder en kort webb-tv på 4 minuter om detta i Kunskapskanalen på webben.

Nyckelord: ,

Källa: Vetenskapslandet


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips