Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-12-28

 

Bra musträning

Det här är ett roligt och nyttigt spel, där man skall förflytta musen från start till mål och inte får stöta på hinder.

Ställ muspekaren på den runda startpunkten. Rör sedan muspekaren genom labyrinten utan att stöta ihop med något hinder och hitta fram till det vita målet. Man får börja om när man krockar med hinder och sedan kommer automatiskt nästa uppgift på en högre svårighetsnivå.

via Internetworlds surftips v 50/2005


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips