Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-02-08

 

Bli barn på nytt!

Mormor i rutschbanan Och upplev glädjen i barnsliga nöjen! I Finland bygger man nu lekparker för tre generationer - för barn, föräldrar och seniorer rapporterar BBC News. Och seniorerna trivs som synes i Jultomtens Sportinstitut i finska Lappland. De har dessutom mycket att vinna på denna typ av lustbetonad lek - balansen blir bättre och de känner sig mycket piggare visar undersökningar.

Det finns andra undersökningar av hur äldre beter sig i lekparker och vi skandinaver har tydligen ett mycket mer avspänt förhållande till gungorna och karusellerna än t ex fransmän. Satsningen på lekparksutrustning för vuxna i Finland visar sig också ha många andra fördelar - inte minst närmande mellan generationerna och skojfriska möten mellan främlingar.

Nyckelord: ,

Bildkälla: BBC Newsimages


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips