Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-01-31

 

En dunklare värld

Ishavet Vetenskapens Värld visade i förra veckan programmet En dunklare värld som ges i repris idag kl 12.05 i SVT 1. Programmet handlade om orsaker till de pågående klimatförändringarna i världen.

Det finns utmärkta hemsidor hos SVT som förklarar hur den känsliga klimatbalansen har rubbats. Fuktigare väder är en viktig orsak till temperaturhöjning i Europa. Översvämningar, orkaner, smältande glaciärer, långa torkperioder med svält för stora befolkningsgrupper - framtidsscenariot bara några decennier framöver är skrämmande för livsförutsättningarna på jorden.

Läs mer om Mänsklig påverkan ändrar klimatet; Inte bara positivt med varmare väder; Högre temperatur ger stigande havsnivåer; Klimatförändring påverkar olika; Smältande isar kan bromsa Golfströmmen inom 100 år; och Mer på SVTs webbplats om klimatförändringar.

Regeringen har beslutat tillsätta en utredning som skall kartlägga det svenska samhällets sårbarhet för klimatförändringar. Utredningen skall även ge förslag på åtgärder för anpassning till nya klimatsituationer. En första redovisning av resultaten kommer att ske den 1 juni, 2006. Slutbetänkande skall lämnas senast 1 oktober, 2007.

BBC News följer klimatutvecklingen med reportage och förklarande animeringar. Läs deras reportage.

Nyckelord: ,

Bildkälla: BBC Nyhetsbilder Textkällor:Vetenskapens Värld; BBC News


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips