Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-02-04

 

Döva kan telefonera med datorhjälp

På SITIs konferens i veckan fick Jonas Beskow, KTH och nystartade företaget Synface, en viktig utmärkelse från kopieringuppfinnaren Chester Carlssons fond.

Forskargruppen har gjort det möjligt för döva att använda ip-telefoni och kunna förstå vad personen i andra ändan av tråden säger, tack vare det datormodulerade ansikte med läpprörelser som den döve ser i datorn och således via läpprörelserna kan tolka talet. När man ser på och lyssnar till endemonstration, så förstår man vilket enastående hjälpmedel det här kan bli för döva och för personer med hörselnedsättningar.

Nyckelord: ,

Textkälla: Computer Sweden


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips