Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-01-24

 

Är 20-årsjubileum för datorvirus något att fira?

Computer Sweden uppmärksammar att det nu i januari 2006 är precis 20 år sedan det första datorviruset upptäcktes.

F-Secure har räknat ut att det i dag finns drygt 150 000 virus. Den mest markanta förändringen är utvecklingen från hobby till organiserad brottslighet, där den ekonomiska vinningen är framträdande.

Det blev en helt annan fart på smittspridningen när makrovirusen kom 1995 och utnyttjade säkerhetshålen i Windows tidiga operativsystem. Plötsligt kunde ett virus få global spridning på bara en månad skriver Ny Teknik som gör en kort exposé över de gångna decennierna .

Tyvärr minskar användningen av brandvägg enligt färska uppgifter från Microsoft. Varför?

1. Tron att en mjukvarubrandvägg inte är nödvändig
2. Störande popup-fönster
3. Ett program inte går att installera när brandväggen är på
4. Ett program inte går att använda när brandväggen är på

Det tyder på att det är viktiga problem som rör användbarheten som måste lösas, så att användarna inte hindras att göra det på Internet som de har behov av.

Men vilken nytta har man då av en brandvägg? Det måste man ju känna till!

Nyckelord: , ,


Textkällor: Computer Sweden; Ny Teknik; IDG; DanskeBank


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips