Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-01-30

 

Bästa Priset - Ny e-tjänst!

Skall du köpa en ny dator eller TV, kanske leksaker till barnbarnen? IDG - den stora tidskriftskoncernen - har nu en ny tjänst som visar vilka alternativ som finns, deras prestanda och pris - Bästa Priset. Prisjämförelser finns för tolv huvudområden, som i sin tur innehåller många undergrupper. Man har med andra ord stora möjligheter att hitta det man är intresserad att köpa.

Jag sökte på stationär PC, valde att ordna träffarna under Produktsortering efter Produktrating. Man kan också välja t ex Bästa pris. Jag fick 42 produkter som napp. Man kan jämföra de datorer man blir mest intressserad av genom att markera dem och får sedan upp en jämförelsetabell, där man kan läsa det mesta om just de produkterna.

Blir du inte nöjd, finns det andra webbplatser som har prisjämförelser. Sök med sökuttrycket +prisjämförelse +webbplats.

Nyckelord: ,

via IDGs Medlemsinfo #1 2006


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips