Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-01-23

 

Första databuggen

Luna Moth/Månfjäril Ny Teknik berättar att det var en torkad nattfjäril från 1945 som gav upphov till begreppet datorbugg - dvs programfel. Historien förtäljer inte hur stor skada denna lilla nattfjäril orsakade 1945, men den ansvarige maskinoperatören skrev in incidenten i loggen med orden - "first actual case of bug being found".

Läs artikeln som andas historiens vingslag!

Nyckelord:

Bildkälla: Luna Moth/Månfjäril


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips