Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-02-08

 

Få ut mer av Officepaketet!

MS Office logo Skulle du vilja få praktiska tips hur du kan använda Microsofts Officepaket smartare? Göra innehållsförteckning med Word eller snygga tabeller, läsa korrektur direkt på skärmen, dela med dig förslag till textändringar eller göra snygga brevmallar i Word. Excelanvändaren får smarta formeltips, kan göra snyggare diagram och hantera listor. Den som använder PowerPoint för bildspel får också diverse tips.

Den här Officeskolan har publicerats i svenska MacWorld nyligen, men eftersom Officeprogrammen är lika för PC och Mac, kan PC-användare också ha glädje av de här tipsen som Microsoft har finansierat. Officeskolan finns som gratis pdf-fil (Officeskolan del 1-4.pdf) med titeln Få ut mer av Office. Tipsen vänder sig till de som behärskar grunderna i Officeprogrammen.

Man kan dessutom hitta många utmärkta gratiskurser om Officeprogram på Microsofts utbildningssidor på webben eller i form av deras användarstöd.

Nyckelord: , ,

Bildkälla: MS Office


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips