Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-03-03

 

Terapeutiska pekboken

Har du tittat in hos CFH på sistone? Det bara flödar fram silhuettteckningar i svart-vitt-rött med tänkvärda funderingar från författarateljen.

Hit måste man återkomma ofta och skratta med igenkännandets glädje.

Så stora kramar finns inte
En del människor söker bekräftelse, i alla situationer, dygnet runt. Och hur mycket bekräftelse och erkännande de än får är de aldrig nöjda. De behöver större kramar! Fler kramar! Någon borde upplysa dem om att så stora kramar finns inte.


CFHs underfundiga bilder är copyrightskyddade - men de finns att glädjas åt i Therapeutic Pictionary. och Real Life Pictionary.

Nyckelord: ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips