Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-03-04

 

Bildminne som metod vid inloggning

Puerto de Sóller, Mallorca
Det är inte bara du som har svårt att minnas vilka användaridentiteter och lösenord som du valt till olika sajter på Internet!

Man prövar nu att använda bildminnet i stället för att komma ihåg konstiga textkombinationer. Utvecklarna experimenterar med att visa en detaljerad bild. På den bilden skall man klicka på fem olika punkter för att logga in. Man får vara litet darrig och ligga litet vid sidan om.

Nu är ju problemet förstås det, att vi människor tänker ju ganska lika - så det gäller att hitta fem punkter som inte alla andra också väljer - och använder vid inloggning. Sedan gäller det förstås att komma ihåg de fem klickställerna på bilden.

Du kantesta vad du tycker om det här inloggningsförfarandet med passclicks, dvs bildklick. Välj att klicka på fem ställen på bilden som visas, gör något annat och kom tillbaka om några timmar. Hur lätt var det att komma ihåg klickställena? Du får veta hur det gick!

Det här kan kanske bli en metod som ersätter lösenorden. Men det experimenteras också med andra metoder - t ex fingeravtryck, ögats unika sätt att ge kod vid inpassering och mycket annat.

Nyckelord: ,

Bildkälla: Puerto de Sóller©Anita Rissler Textkälla: Mikrodatorn; Mininova Labs

__


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips