Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-03-08

 

Icke jämställt på äldre dar

På tal om kvinnor och män På internationella kvinnodagen finns det all anledning att lyfta fram den utmärkta boken "På tal om kvinnor och män. Lathund om Jämställdhet 2004" som SCB har publicerat under 20 år med aktuell statistik om kvinnors och mäns villkor. Man kan ladda ner den som pdf-fil.

För oss seniorer är det kanske mest intressant vad som står att läsa om Äldresomsorgen på sid 40 - 41.

Andelen med rörelsehinder bland kvinnor - både sammanboende och ensamstående - är klart högre i gruppen 75 - 84 år än bland män enligt statistik från år 2002.

På sidan 41 kan vi se statistiken för pensionärer som bor hemma och behöver hjälp samt får hjälp varje vecka. Här finns en jämförelse mellan år 1980 och år 2002 som visar att i åldersgruppen 75 - 84 år har den kommunala hjälpen sjunkit drastigt under den här 20-årsperioden, speciellt för kvinnor som nu får hjälp av sin make i stället, om de har någon.

Ensamstående kvinnor 75 - 84 år måste nu i stället för att få kommunal hemtjänst ta hjälp av övrig anhörig/bekant. Sammanboende män som är 75 - 84 år får huvudsakligen hjälp av sin maka, s k anhörigvård.

Allting blir tyvärr inte bättre med tiden! Men Pensionärsorganisationerna har ambitiösa program på sin agenda.

Nyckelord: ,

Textkälla: SCB/På tal om kvinnor och män


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips