Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-03-01

 

Bättre test av internetuppkopplingen

Vill du veta hur snabb din internetuppkoppling är? Då kan du använda nya Tp-testet, som har blivit mer användarvänligt. Tp-test är ett samarbete mellan tre organisationer - II-stiftelsen, Post och Telestyrelsen och Konsumentverket - och programmet kan laddas ned här.

Nyckelord: ,

Textkälla: Computer Sweden


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips