Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-02-28

 

Olof Palme - återblickar 20 år efter mordet

Olof Palme Dagens Nyheter har gjort ett foto- och ljudkollage inför 20-årsdagen av mordet på Olof Palme.

Läs också några återblickande artiklar med olika politiska färg - Helle Klein och Olle Svenning, Peter Weiderud, Sten Andersson och Lena Hjelm-Wallén, Så såg Olof Palmes värld ut och Olof Palme var vår mest lysande retoriker - Carl Bildt om Olof Palme och BBC News 28 februari 1986.

Nyckelord:

Bildkälla: Olof Palme/Nordic News Network


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips