Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-04-24

 

De 10 bästa WindowsXP-tipsen

Yahoo News har i dagarna en artikel om alla tiders bästa Windows XP-tips. För Windows Vista dröjer ju och det lär dröja ännu längre innan de flesta har gått över till det nya operativsystemet för PC-datorer.

Så i den engelska artikeln presenteras tio tips för den mer avancerade användaren med ganska utförliga instruktioner hur man kan få WindowsXP att fungera snabbare och smartare.

Nyckelord:

Textkälla: Robin Good's Latest News


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips