Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-04-22

 

Fredrik Lindström gör ny programserie

Fredrik Lindström Nu samlar Fredrik Lindström in material till den nya programserien som kommer i höst Världens modernaste land. Med historikern Peter Englund som samtalspartner är Fredrik Lindström intresserad av att belysa svensk mentalitet idag och hur den har formats under de senaste decennierna.

Du kan hjälpa till genom att svara på en enkät som det tar mindre än 10 minuter att fylla i på webben. Det bör definitivt vara intressant för programledarna att få många svar från seniorgruppen, som upplevt många förändringar under ett långt liv. Man kan också vara med på utlottning av böcker om man besvarar enkäten.

Länken till attitydundersökningen finns i högra spalten i SVTs information. Du kan också använda den här direktlänken.

Det är intressant att granska sina egna vanor och uppfattningar och att se vilka frågeställningar som en sådan här undersökning tar upp. Och missa inte programmet när det sänds senare i höst!

Nyckelord: ,

Tips: Bloggen Blind Höna Bildkälla: SVT/Fredrik Lindström


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips