Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-04-19

 

Det bästa med Windows

Tidskriften Mikrodatorn har i två veckor haft en enkätfråga på sin webbplats - Webbfrågan - "Vad är det bästa med Windows i jämförelse med andra operativsystem?" Hittills har 184 svarat kring påskhelgen. Urvalet är inte representativt, vilket kanske skall påpekas.

Förhoppningsvis kommer Microsofts Vista nästa år att lyfta upp några av staplarna i diagrammet!

Nyckelord:


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips