Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-04-24

 

Norsk Seniorblogg

I Norge finns en webbplats - Senter for Seniorpolitikk - som organiseras av myndigheterna. Här samlar de värdefull information för seniorer, inte minst för att ge seniorer möjlighet att stanna kvar på arbetsmarknaden genom att:

"- Synliggjøre eldres ressurser og utviklingsmuligheter
- Utvikle et inkluderende og godt arbeidsmiljø for alle arbeidstakere i virksomhetene
- Etablere et utvidet samarbeid om seniorpolitikk mellom arbeidslivets organisasjoner og mellom organisasjonene og myndighetene"

Det finns ett multimediearkiv och mycket bra forskningsartiklar om äldre och åldrande.

Nyligen startade Senter for Seniorpolitikk en Seniorblogg som har en handfull vidtalade skribenter som skriver tänkvärt för seniorer. Och alla kan skriva kommentarer till artiklarna.

Läs till exempel om den snabba teknikutvecklingen och hur vi seniorer kan förhålla oss till den - göra den till vår egen. Här finns några kommentarer till inlägget från seniorer om hur man bäst lär sig den nya tekniken på äldre dagar - och samtidigt har trevligt. Eller läs Utgått på dato eller på nye spor i eget liv? Bloggen är en mycket trevlig bekantskap och något att komma tillbaka till då och då. På två månader har det tillkommit ett tjugotal artiklar.

IT-utvecklingen är likartad för seniorer i Norge och Sverige - men nog verkar det som om Norge har kommit bra mycket längre än Sverige.

Nyckelord:

Textkälla: Seniornett Norge


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips