Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-04-21

 

Seniorer upptäcker webben

SeniorNet Sundsvall Allt fler kunder över 60 år använder internetbank rapporterar Gotländska Nättidningen. Det är intressant att ökningen sker främst bland personer som är över 60 år.

Internetåtkomsten har ökat snabbt det senaste året, vilket vi kan se i all statistik. Pew Institute är ett välrenommerat undersökningsinstitut, som nyligen har kommit med två rapporter om amerikanarnas IT-vanor. När man fattar viktiga beslut numera tar allt fler internet till hjälp. Det kan gälla hälsoråd till vänner som blivit sjuka, köp av ny bostad eller bil och mycket annat.

Undantagna är då seniorer - både i USA och här hemma. Men fler seniorer börjar bli internetvana och använder de snabba och bekväma tjänsterna på webben. Det gäller svenska seniorer i betydligt större utsträckning än amerikanska, glädjande nog.

Då kan man se frukten av det mycket värdefulla arbete som organisationen SeniorNet Sweden gör, när de introducerar seniorer till IT-världen. Redan våren 2003 gjorde säkerhetsföretaget Symantec en större enkätstudie bland nästan 1000 seniornetmedlemmar i Sverige och kunde då dra slutsatsen, att seniorerna var mycket säkerhetsmedvetna. Så var inte fallet i den betydligt senare USA-studien från år 2006.

Här kan man se den stora betydelse som ideella föreningar har, när statsmakterna hittills varit njugga med både anslag till seniorers IT-utbildning, och inte erbjudit reformer med seniordatorer liknande hem-PC-datorer till personer i arbetslivet.

Men seniorerna upptäcker nu nyttan med IT - och viljan att lära är på topp.

Nyckelord:

Tips: NITA Nationellt IT-användarcentrum

Bildkälla: ©Britt-Marie Andersson Textkällor: The Internet's Growing Role in Life's Major Moments; Are "Wired Seniors" Sitting Ducks?


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips