Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-04-16

 

Nya grepp i marknadsföringen

"Du lever i en försmak av framtiden och det pågår ett krig om just dig där alla medel är tillåtna". Så skriver Beta Alfa 2.0 som frikostigt tipsar om stora pågående förändringar inom marknadsföringen i sin blogg.

Det handlar om det krig som pågår bakom kulisserna hos såväl produkttillverkare, reklambyråer och medieleverantörer. Kriget om oss konsumenter.

"Bland de nyare metoder som ofta nämns är relationsskapande aktiviteter som möten/event, sponsring, gerillamarknadsföring och annan interaktiv reklam."....

...."Den typ av annonser som växt starkast på Internet är de annonser som presenteras vid sökresultaten på exempelvis Google. Sök på "bil" och du får se en annons för Volvo."....

Läs hela inlägget hos Beta Alfa! Marknadsföringen har redan flyttat ut på webben. Det får konsekvenser både för oss kritiska (??) konsumenter och för marknadsförande företag.

Nyckelord:

Textkälla: Beta Alfa 2.0


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips