Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-04-12

 

Fynda PC-dator i vår!

billiga datorer Funderar du på att köpa en ny dator så småningom? Då skall du veta att PC-distributörerna har överfulla lager för närvarande. Det kommer att bli prissänkningar på PC-datorer i vår. Enligt uppgift lär samtliga stora distributörer sitta med överlager av datorer, speciellt Acer, Fujitsu Siemens och HP.

Kanske ett bra köptillfälle!

Nyckelord:

Bildkälla: Billiga datorer Textkälla: Computer Sweden


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips