Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-04-12

 

Kulturskillnader avgör hur vi använder mobilen

Planet photos IT-leverantörerna producerar idag för en global marknad. Men då måste de också känna till skillnader i konsumtionsmönster som finns i olika länder.

En ny studie som är gjord av den internationella koncernen KPMG visar stora skillnader mellan europeer och asiater i hur man använder mobiltelefonen. Man antar att det är de långa restiderna till och från jobbet, som gör att asiaterna använder sina mobiler mer än en timme per dag och också önskar få alla tänkbara tjänster i mobilerna. Då är det viktigt att veta att urbana delarna av Kina håller på att utvecklas till den mest internetberoende ("dynamiska") ekonomin i världen. Europeerna däremot använder mobilen mycket kortare tid varje dag, ca en kvart. Vi vill i stället få motsvarande tjänster i datorn.

Aktuell svensk trendstatistik ger mer kött på benen om våra egna svenska vanor.

Nyckelord: ,

Bildkälla: Painetworks.com/Foto: David Falconer Textkällor: Computer Sweden; Infontology


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips