Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-04-26

 

PC Tips&Tricks

Nu finns det en ny tidning för alla som vill lära sig att använda PCn på ett smart sätt. PC Tips & Tricks nummer 3 2006 finns nu ute i butikerna. Alla som känner till PC för Alla kan känna sig lugna, för den här tidskriften har samma utgivare.

Här hittar du mängder av smarta tips, skolor och guider - för dig som vill utveckla ditt datoranvändande. Sajten innehåller tips om allt från digitalfoto och musik på datorn till trimning och säkerhet.

PC Tips & Trick använder också en ny affärsmodell. Man kan se på webben vilka artiklar som har publicerats i tidigare nummer. Nu finns det tolv tillgängliga. Om man hellre vill komma åt artiklarna digitalt, så kan man köpa ett klippkort - 25 artikelklipp för 149 kronor eller 100 klipptips för 399 kronor. Sedan tankar man ner till datorn de tips man känner sig sugen på.

En bra modell med tanke på att alla inte har behov av samtliga artiklar i en tidning.

Nyckelord:


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips