Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-04-11

 

Telia trendspanar om 2006

Telia har låtit intervjua drygt 10.000 privatpersoner och 2.000 företag om hur man använder mobilen och datorn och vad man tror om de egna vanorna framöver. Resultaten presenteras väldigt tilltalande i en vacker pdf-rapport på 44 sidor, Telia Trendspaning 2006.

Beta Alfa har gjort ett sammandrag av innehållet som Du kan börja med att läsa - men titta sedan definitivt också själv i den här intressanta och snygga rapporten.

Man gör åldersuppdelningar av resultaten, men tyvärr är den äldsta gruppen väldigt bred - 50+. Det är i åldersgrupperna 65+ och äldre som tillgången till datorer och internet är radikalt mycket lägre, framför allt bland kvinnor.

I rapporten finns det bl a ett avsnitt om hur IT kommer att förbättra våra kommunikationsmöjligheter med vården (sid 20).

I den här trendspaningen kan vi t ex se att:

- 50+ är den största användargruppen av ip-telefoni (sid 26)
- 50+ kommer att börja använda SMS mer i mobilen under 2006 vid jämförelse med övriga grupper (82% säger det, sid 27)
- 50+ är den grupp där fler än i övriga grupper gärna betalar extra för att snabbt få tillgång till personlig rådgivning och/eller få hjälp med installationer av tekniska prylar (sid 33).

Många i den här gruppen har inte längre datorsupport på jobbet. Då kan det vara bra att känna till att SeniorNet Sweden har ett diskussionsforum DatorBiten, där man snabbt får hjälp när man får problem med datorn eller med program. Man kan också på sina håll få teknisk hjälp i de lokala klubbarna.

Kolla in Telia Trendspaning 2006 och se hur bra du hänger med!

Nyckelord: ,

via Beta Alfa 2.0


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips