Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-05-03

 

Kameraväljaren

Behöver du hjälp att ringa in vilken digitalkamera du skall köpa? Då kan Kameraväljaren hos norska DinSide Data sålla fram ett antal kandidater bland 70 kameror, som du sedan kan läsa mer om i diverse testningar.

Man bestämmer bara bl a maxpris, megapixel, optisk zoom, typ av batterier. Automatiskt sorteras då en mängd med kamerafoton bort. När man för pekaren över fotona kan man läsa mer om varje kamera.

Kameraväljaren fungerar precis som Mobilväljaren som jag skrev om nyligen. Det här är utmärkta IT-tillämpningar som gör livet lättare för oss konsumenter.

Nyckelord: ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips